mâñ ßir qîz bîlàñ tàñîwdïm và 2 kûñdàñ sóñg kórîwîwgà kélïwdïk. kôrïwgàñ kûñïmîz ù b-ñ jûdà ûzoq gàplàwdîk értàsîgà yàñà kôrïwdîk wû tàrîqà bîr xàftà kôrîwib yùrdîk bù oràdà bîr-bîrîmîzñï yoqtîrîb qoldîk bîr kùñï ùçhràwîb gàplàwîb ûygà qàytàyotgàñîmíz û màñgà 3 kûñdàñ kéyîñ ûçhràwàylîk dédî màñâwû màñzïldà déb qog'oz bérdî 3-kûñ ôtgàçh ôwà yèrgà borsàm tóy bôvotgàñ ékàñ ùñî qîdïrdîm qàràsàm kélîñ ôwà màñ qîdîrvotgàñ qîz ékàñ.
Sevaman deb bowqasi bilan yuriwi
Бевафо жосага йобир боладан салом
SARDORBEK Qosimov
28 Feb 2013
Аrmon.бo'lб.qolmаs.sеngа.muxабаt
Asadbek Mirkomilov
26 Feb 2013
Bowqa guruxlar kabi bizning guruxda xam õz qonun qoydasi bor bemani sõzlar bemani kartinkalar qõyish qatiyan man etiladi aks xolda uni guruxdan chetlatamiz iltimos shu qonun qoidaga rivoya qiling guruxdagilarga omad.
Eng yomoni sevsenu unga erisha olmesen yomon.
Asadbek Mirkomilov
Asadbek Mirkomilov
added 4 photos to the album Asadbek
23 Feb 2013
Show more