კიტხვა პასუხით

კიტხვა პასუხით

Music
Niksona Niksona
6 Nov 2016
Like !! Tu Ertxel Mainc Gitamashia Counter-Strike
Niksona Niksona
6 Nov 2016
Magaria?????
გთხოვთ გაეციტ კითხვა პასუხს
Results after voting
Niksona Niksona
6 Nov 2016
Romeli Ufro Magaria chemi azrit John Cena
aba???
Results after voting
ხომ მაგარია BMW ????????
♕ achi ♕
25 Jan 2014
ra gachnda pirvelad
♛ LUKA UBIRIA♛
24 Nov 2013
aba romeli sawmeli giyvart?
Ре зо
5 Nov 2013
შეყვარებული ხარტ?
Show more