Олмали аймокча лаблари каймокча, Шу кизчани упсангиз хаммасидан булалча!
АЙНИ ИНСОНДУР Чарог'лиг' бир даме фурсат ки бемин нури афшондур, Кишилар ерда, ой осмон, балик, денгизда жу'шондур. Мураттаб тархи оламнинг, жилоси навбат-у навбат, Бах,ор ёзиг'а, тун кундуз, аср шомиг'а мезбондур. Х,аёт ку'ргазмасин этган намойиш х,ар х,ати жонлиг', Омонат-мух,ташам кошонанинг васлида мех,мондур. Бу офок, тилсимин ечмакка дох,ил одами дониш, Эришмак матлаби ку'нгул, мукаммал илми ирфондур. Ку'нгул не? Муътабар маъво, агар ку'здин шикоятсиз, Мак,оми бе талофат ким
Luqmoni hakimning ogliga nasihati
Пулин булса дустин куп.Пулин бумаса хеч ким йук.Пули купни истаги куп булади.Сени бегоналар хам йуклаб келади.Гар зур бусан куролмас.Бир бирига ёрдам беролмас.Кандай замон бу замон бир-бирин куролмайдиган замон. Бу дунёда хамма бир инсон.
Show more
About group
Салом хурматли аъзолар. Енг зур шеърлар групасига хуш келибсизлар. Кимни ижоди булса мархамат ижодларингни ёзишлариз мумкин. Хаммага яхши кайфият тилаб коламан!