Физика... Математика... ( ЕГЭ )

Физика... Математика... ( ЕГЭ )
Avtomabil joyidan qo'zg'algach, tekis tezlanuvchan harakatlanib o'z tezligini 90 km/soat ga yetkazdi va harakat vaqtining 0.8 qismi davomida o'zgarmas tezlik bilan harakatlandi. Manzilga yaqinlashgach, u to'rmazlanib to'rmozlanib to'xtadi. Agar avtomobil 81 km masofani bosib o'tgan bo'lsa, uning butun harakat davomidagi o'rtacha tezligini toping ( km/soat )
Agar odamning eng yaxshi ko'rish masofasi 30 sm bo'lsa, o'zining ko'zgudagi tasvirini yaxshiroq ko'rishi uchun u ko'zgudan qanday masofada turishi kerak?
16x^2 - 24x 12 = ( V3 - sin(8#x/3))( V3 sin(8#x/3)) # - pi
Решите уравнение sinx1.5x = (V(9 - x^2))^2 + x^2 - 10
Решите уравнение V(2x + 7) = x - 4
Один из углов прямоугольной трапеции и угол между меньшей диагональю и меньшим основанием равны 60* каждый. Найдите болшее основание, если средняя линия трапетции равна 18.
Решите уравнение 2^(5x 18) * 3^(4x 11) * 7^(3x 4) = 504^(x 7)
В прямоугольном треугольнике ABC с гипотенузой AC, равной 20, проведена медиана BM. Окружность, вписанная в треугольник ABM, касается медианы BM в точке P. Найдите катет BC, если BP/PM = 3/2
Найдите значение производной функции y=x^2 * e^x в точке x=1
Show more