ОБОЛОНЬ (Семеновский район)

Статтею 182 Цивільного кодексу України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі – державна реєстрація) – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав (права власності, обмежених (похідних) прав) на нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди, земельні діл
Show more