COVŞHEN KEBİR DUASI Bismillahir–Rahmanir–Rahim 1.Əllahummə inni əs’əlukə bismikə ya Əllahu, ya Rəhmanu, ya Rəhimu, ya Kərimu, ya Muqimu, ya Əzimu, ya Qədimu, ya Əlimu, ya Həlimu, ya Həkim, Subhanəkə ya la ilahə illa ənt, əl ğəvs, əl ğəvs, xəllisna minən nari ya Rəbb. 2.Ya səyyidətis sadati ya mucibəd dəəvat, ya rafiəd dərəcati ya vəliyyəl həsənat, Ya ğafirəl ğətiati yə mu’tiyəl məs’əlat, ya qabilət təvbati ya samiəl əsvat, ya aliməl xəfiyyati ya dafiəl bəliyyat. 3.Ya xəyrəl ğafirin, ya xəyrəl
Əssəlamu ələl- Hüseyn və əla Əli ibnil Hüseyn və əla əvladil Hüseyn və əla əshabil Hüseyn əlləzinə bəzəlu muhəcəhum dunəl-Huseyni ələyhis-səlam.
12:11
04:18
Əsmaul Husna
12:55
Əsmaul Husna
12:55
Show more
About group
man imam huseyini cox sevani seviram na istasa imam huseyin aganin yolunda edaram amma bazi momunla var ki adi namaz qilandir hec kima na al na bir komayliklari daymiyib vay olsun onlarin halina
Administrator: