Assalomu allekum hurmatliy uchastniklar guruhimizga moderator kerak anchadan beri vaqim bumagani uchun guruhga qarayolmayapman shu uchun yangilik kiritish va guruhni yanayam rivojlantirish uchun moderator bölaman degan lichkaga murojat qiling hurmat bilan admin
kapalaklar 1.#<a>u2e286725efs# 2.#<a>u2edd80da61s# 3.#<a>u2de5715875s# 4.#<a>u2e941d64a7s# 5.#<a>u2cb61e74efs# 6.#<a>u2cb624ddefs# 7.#<a>u2db7c31f7as# 8.#<a>u2c2adc2681s# 9.#<a>u2c2adbaf81s# 10.#<a>u2c2fc42b81s# 11.#<a>u2c2fc11881s# 12.#<a>u2c2da60481s# 13.#<a>u2c2fc1fb81s# 14.#<a>u2c95b7cddes# 15.#<a>u2e3f69fc7as# 16.#<a>u2e3f69a27as# 17.#<a>u2de75b05a7s# 18.#<a>u2de75acca7s# 19.#<a>u2d87204b51s# 20.#<a>u2d08a3d4efs#
ASSALOMU ALEKUM <p style=text-align:center; background-color:#ff0000> <font color=#00ff00 size=7><br><br>#u2b7a<a>861dccs#<br>#u2b7a5a6<a>1ccs##u2b2afa6<a>d81s##u2b7a5ae<a>fccs#<br>#u2b7<a>a5a61ccs##u2c0<a>4f52ab3s##u2bd<a>af02f51s##u2c04<a>f57cb3s##u2b7a<a>5aefccs#<br><br> ##u319d0fe754s#u<a>293a43b47cs###u319d0fe754s#<a>u293a434b7cs###u319d0fe754s#<a>u293a434b7cs###u319d0fe754s#u<a>293a43b47cs###u319d0fe754s#u<a>293a429b7cs###u319d0fe754s#<a>u293a47da7cs###u319d0fe754s#u<a>293a480c7cs###u
rangli ramkaga yozish <p style=text-align:center; background-color:#800000> <font color=#00ff00 size=7><br><br>#u2b7a<a>861dccs#<br>#u2b7a5a6<a>1ccs##u2b2afa6<a>d81s##u2b7a5ae<a>fccs#<br>#u2b7<a>a5a61ccs##u2c0<a>4f52ab3s##u2bd<a>af02f51s##u2c04<a>f57cb3s##u2b7a<a>5aefccs#<br><br> MATIN YOZISH JOYI #u<a>2d09f56befs##u<a>2d09f5d5efs##u<a>2d09f56befs##u<a>2d09f5d5efs##u<a>2d09f56befs# (nt)(l)♥♥♥♥♥♥(l)(nt) #u<a>2c93f0f4d6s##u<a>2c93f0f4d6s##u<a>2c93f0f4d6s##u<a>2c93f0f4d6s##u<a>2c93f0f4d6s#
<p style=font;text- align:center;background-color:# 000000><font color=#ffff99 size=4><br><i>#u<a>2d621c803as##u<a>2d621c803as##u<a>2d621c803as##u<a>2d621c803as##u<a>2d621c803as##u<a>2d621c803as##u<a>2d621c803as#<br># u<a>2c6c11b385s##u<a>2c6c11b385s##u<a>2c6c11b385s##u<a>2c6c11b385s##u<a>2c6c11b385s#<br>#u2<a>af758a2d0s##u2<a>af758a2d0s##u2<a>af758a2d0s#<br>#u<a>679ef5399ds##u<a>679ef5a29ds##u<a>679ef6259ds##u<a>679ef6859ds##u<a>679ef6ba9ds#<br>#u<a>679ef93f9ds##u<a>679ef9939ds##u<a>679ef9f
<p style=text-align:center; background-color:#ff0000> <font color=#00ff00 size=7><br><br>#u2b7a<a>861dccs#<br>#u2b7a5a6<a>1ccs##u2b2afa6<a>d81s##u2b7a5ae<a>fccs#<br>#u2b7<a>a5a61ccs##u2c0<a>4f52ab3s##u2bd<a>af02f51s##u2c04<a>f57cb3s##u2b7a<a>5aefccs#<br><br>#
ODILJON ABDULLAYEV
24 Jan 2013
Rangli yozish
Show more
About group
GURUHIMIZGA HUSH KELIBSIZ BU GURUHDA RANGLI YOZISHNI 6RGANAMIZ SAVOLAR B6LSA ADMINGA MUROJAT QILINGLAR Q6LIMDAN KELGANICHA YORDAM BERAMAN HURMAT BILAN ADMINॡﻫﻬﻬﻬÏSROÏLJON ॡﻫﻬﻬﻬ