○○○► ςмеωηые ςτăτуςы◄○○○

○○○► ςмеωηые ςτăτуςы◄○○○

Поставьте класс на мой главный статус, заранее спасибо
Adam Tochiev
12 March 2013
хьог ванув со аьлач йовхар йовх: -са носкеж кхекх я дил мал хьайн)))
Adam Tochiev
12 March 2013
хьанз 1урьг доал хьам би йолаж вац аьлар йох цану. Йихе вяг1ачо аьлар йох. Хьавул са носкех йоал хьун 1урьг.
Adam Tochiev
12 March 2013
Дал доахде шо, Дадай сертификатаж ма дий шо яхаж керта кильгаж хьекхаш ший бераж хьестаж ваг1ар йох ца1)))
Adam Tochiev
12 March 2013
-Уметь готовить ч1аьпильг - это обязанность любой ингушской девушки!!! -Ну, а ты умеешь?)) -А я просто еще не выросла))))
Adam Tochiev
12 March 2013
Йо1 и з1амсаги ляттаб.. Йо1о аьнад -Из хьай модж да хьан якхац 1а? Пацано -А 1а хьай б1арьг ц1азамаж хьан доахац д1а,аьнад... Йо1о -Ай еражм сон Дал хьадан ма дий ,ераж мишт доах д1а!... Пацано - А ер са модж аз эйс д1айийн хьат1яний мот хьон....йовхар йовх:D
Show more