IBROHIM AHMADALIEV
16 Dec 2014
Товук нимага тухум килади
IBROHIM AHMADALIEV
16 Dec 2014
Полов киляпсиз козонга биринчи булиб нима соласиз
IBROHIM AHMADALIEV
16 Dec 2014
Бир вилоятда 40 та айол яшаркан улар вилоятига келган одамни улдираркан Бир 2 огайни гарров уйнабди биринчиси иккинчисига караб мен шу вилоятга бориб тирик кайтаман ишонмесанми дебди иккинчи огайниси ишонмеман дебди шунда биринчи йигит бориб тирик кайтибди Сизларга савол йигит бориб вилоятдаги айоларга нима деган....
Dasturxon nima sababdan solinadi?
IBROHIM AHMADALIEV
16 Dec 2014
Савол хаммага Кайси куш пайшанба куни учмеди.
Cаволларга жавоб бермокциман
30 Apr 2014
\/||-| факат битта таёкчани алмаштириб 7 ни 1 га тенглаштиринг
Show more
About group
Ечилиши к,ийин,лекин аслида оддий САВОЛЛАР.