ПАЛАСА

ПАЛАСА
(((Р))) (((Б)))
21 Oct 2015
И амалрикай къолахар жедач. КIап ая азиз джамаат. КIап тийиз яшамиш хьайитIа. Аллгьди гуда чаз азаб. Берекат жедаш чаз инани гьанани. Чуьне фикир ая азиз джамаат. Ша башламишин кIап ийиз.ахпа жеда чун пашман. Егер кIап ийиз хьайитIа. Жеда чун бахтлу Ин Ша АЛЛАГЬ
Show more