ॐॡ ταďjικ!i!i!i ॡॐ СА ВСЕЙ ГАЛАКТИКИ

ॐॡ ταďjικ!i!i!i ॡॐ СА ВСЕЙ ГАЛАКТИКИ
- Торетто -
17 Jul 2013
Alloh mo'go't Namoz xon! Inson mo'go't vaqtam nest! Alloh mo'go't araq nano'sh! Inson mo'go't dardam mo'l! Alloh mo'go't qimor bozi nakun! Inson mo'go't lappi insafar muburram! Alloh mo'go't zakot te! Inson mo'go't rejahom hast! Alloh mo'go't hajba rav! Inson mo'go't chet davlatba dam giri nigo kada shishtas! Alloh mo'go't nonrezgiya narez! Inson mo'go't gifta mondana imkonash nest! Alloh mo'go't jahannamba daro!(Astag'firulloh) Inson mo'go't gunoham chi? Hammohomoba Iymoni Nuri tiya
- Торетто -
11 Jul 2013
Yakta duxtara ot dushi nag'z didam, Hamun duxtara azbajoyi giftan ot dushi harakat mukunam to axirasha.......
- Торетто -
11 Jul 2013
Hamma chiza patofta tuya nag'z didana tanla kadam tu bowi manba 1 ta varaqchaba 2 qator gap navesti............man wumona nag'z namibinam,mana hayotamba digar kas uje iltimos mana ayisaton buroret!!!!!!!!
Show more