michel jekson

michel jekson
С А Р Д О Р
12 Jul 2013
Майкл,хакида канча гапирмайлик барибир,камлик килади. Уни оллох шундай яратган,унга ухшагани кайта тугулмаса керек. Мен энг хурсанд килган тарафи,ухам Ислом динини кабул килгани. ,,Ислом''-хакидахам кушик куйлаганидир. Оллох жойни жаннатдан килсин омин.Уни кушиклари калбимизда яшайди.
Show more