ONAMIZ UCHUN nima qildik? Ey do'stlar.

ONAMIZ UCHUN nima qildik? Ey do'stlar.
About group
Bu dunyoda bebaho boyligimizni ko'z qorachig'imizday asraylik!