BEK bek
19 Aug 2013
ÔLIMDAN KEYENGI MA'RUZANING ASLO KERAGI YÔQ!!! shuning uchun shu dunyoda tavba va itoatda bôlaylik.
BEK bek
19 Aug 2013
gar qôlingdan ketsa baxting aslo chekmagin ox vox, keyingi kelgan baxtni chiqarmagil aslo qôldan.
Show more
About group
Bo'lmay desang holi xarob Ona poyin ayla tavof Qilar ishing bo'lsin savob Yaratganga ibodat qil! Aslo tark etma Jumani Ranjitmagin ma'sumani Yomonlama marhumani Yaratganga ibodat qil!
Administrator: