საზრისი

საზრისი
About group
ამ ჯგუფში გაერთიანებულმა წევრებმა უნდა შემოგვთავაზონ ნებისმიერი საზრიანი წინადადება, ინიციატივა თუ მოთხოვნა, რომელსაც გაეწევა შესაბამისი რეკომენდაცია.