ES KRISTONIAEM. Я КРИСТИАНИН

ES KRISTONIAEM. Я КРИСТИАНИН
HRAVIREK DZER BOLOR @NKERNERIN #новости
VARANCOV BABAYAN
8 Nov 2018
VARANCOV BABAYAN
6 Oct 2018
VARANCOV BABAYAN
25 Sept 2018
VARANCOV BABAYAN
18 Aug 2018
ՀԱՏՎԱԾ «ՔԱՀԱՆԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԳՐՔԻՑ ՃՐԱԳԸ ՎԱՌԵԼԸ ԵՒ ԽՆԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑԵԼԸ Այժմ պետք է տեսնենք, որ ճրագակալը նույնպես կապված է խնկարկություն մատուցելու հետ: Այս վերջինիս հետ կապված է ոչ միայն զոհասեղանը, այլև՝ ճրագը վառելը: Սուրբ Գրքի վերը նշված խոսքերում տեսնում ենք, որ ամեն անգամ խնկարկություն մատուցելիս քահանաները վառում էին ճրագը, և ամեն անգամ ճրագը վառելիս նրանք խնկարկություն էին մատուցում (Ելից 30:7-8): Սա նշանակում է, որ ամեն անգամ խոսքը կարդալիս (ճրագը վառելիս) մենք պետք է աղոթենք (խնկարկու
VARANCOV BABAYAN
18 Aug 2018
ՀԱՏՎԱԾ «ՔԱՀԱՆԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԳՐՔԻՑ ՃՐԱԳԸ ՎԱՌԵԼԸ ԵՒ ԽՆԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑԵԼԸ Այժմ պետք է տեսնենք, որ ճրագակալը նույնպես կապված է խնկարկություն մատուցելու հետ: Այս վերջինիս հետ կապված է ոչ միայն զոհասեղանը, այլև՝ ճրագը վառելը: Սուրբ Գրքի վերը նշված խոսքերում տեսնում ենք, որ ամեն անգամ խնկարկություն մատուցելիս քահանաները վառում էին ճրագը, և ամեն անգամ ճրագը վառելիս նրանք խնկարկություն էին մատուցում (Ելից 30:7-8): Սա նշանակում է, որ ամեն անգամ խոսքը կարդալիս (ճրագը վառելիս) մենք պետք է աղոթենք (խնկարկու
VARANCOV BABAYAN
18 Aug 2018
ՀԱՏՎԱԾ «ՔԱՀԱՆԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԳՐՔԻՑ ՃՐԱԳԸ ՎԱՌԵԼԸ ԵՒ ԽՆԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑԵԼԸ Այժմ պետք է տեսնենք, որ ճրագակալը նույնպես կապված է խնկարկություն մատուցելու հետ: Այս վերջինիս հետ կապված է ոչ միայն զոհասեղանը, այլև՝ ճրագը վառելը: Սուրբ Գրքի վերը նշված խոսքերում տեսնում ենք, որ ամեն անգամ խնկարկություն մատուցելիս քահանաները վառում էին ճրագը, և ամեն անգամ ճրագը վառելիս նրանք խնկարկություն էին մատուցում (Ելից 30:7-8): Սա նշանակում է, որ ամեն անգամ խոսքը կարդալիս (ճրագը վառելիս) մենք պետք է աղոթենք (խնկարկու
VARANCOV BABAYAN
7 Aug 2018
ՏԱՊԱՆԱԿԻ ՔԱՎՈՒԹՅԱՆ ԱՐՅՈՒՆԸ Եկեղեցական կյանքի բովանդակությունը Քրիստոսն է, որ լեցուն է այն ամենով, ինչ է Աստված: Նրա վրա Աստծո հայտնությունն է որպես փառք, որը անհնդատ վկայում, քննում ու գտնում մեր թերությունները՝ մեր ներքին վկայության համաձայն: Տապանակի վրա երկու քերովբե կան, որը քննում են՝ տապանակի մեջ եղած վկայության (օրենքի) համաձայն: Երբ մենք գալիս ենք Տիրոջ հետ հաղորդակցվելու, այս երկու քերովբեն նայում և ըստ տաս պատվիրանի քննում են մեզ: Այդ քնությունն անհապաղ ցույց է տալիս, որ մենք թերի ենք
VARANCOV BABAYAN
6 Aug 2018
ՈՒՆԵՆԱԼ ՀԱՎԻՏԵՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔ Արդեն, մոտ երեք տարի է, ուսումնասիրում եմ համացանցը և տեսնում եմ, որ շատ հավատացյալներ ասում են, որ մեր գործերով է, որ պետք է փրկվենք, մեր մեղքեր չգործելով է, որ պետք է փրկվենք, մեր ջանքերով և մեր բարի լինելով է, որ պետք է փրկվենք և հավիտենական կյանքը ժառանգենք, թողնելով և մոռանալով Քրիստոսի կատարած մեծ ու անկրկնելի աշխատանքը, չարչանքներ կրելով փրկագնումը որ Իր անձը խաչին հանեց մեզ փրկելու և հավիտենական կյանքը տվեց մեզ, որը Իր կյանքն է և Իր մեջ է գտնվում այդ կյանքը: Փր
Show more
About group
ВСЕ КРИСТИАНМЫ САБИРАИЕМСЯ. BOLOR KRISTONIANEROV HAVAKVENK