жараткан асан чакырып ат койгон эрмек деп анткени кичуу баласымын ата энемдин
6 March 2013
ИншАЛЛАХ пусть АЛЛАХ направит нас правильный путь.
Show more