We use cookies to improve our service for you.
You can accept them or configure them yourself. More information

Feed

ԶԱՆԱԶԱՆԵԼՈՒ ՀՈԳԻՆ https://youtu.be/kTIxtzfcPZc ԼՍԻՐ ԵՎ ՏԱՐԱԾԻՐ

Feed

haytnutyun
30 Nov
ԼԵՎԻԱԹԱՆ՝ ՎԻՇԱ՞Պ, Օ՞Ձ , ԹԵ՞…..https://youtu.be/PmgA_C6DoRA լսիր ու տարածիր

Feed

haytnutyun
23 Nov
ՍՈՎՈՐԵԼ ԳՈՀՈՒՆԱԿ ՍԻՐՏ ՈՒՆԵՆԱԼ https://youtu.be/wA3ycUV3_WI ԼՍԻՐ ՈՒ ՏԱՐԱԾԻՐ

Feed

haytnutyun
15 Nov
ԻՆՉՊԵ՞Ս ԼՍԵԼ ԱՍՏԾՈ ՁԱՅՆԸ https://youtu.be/7052TYBAfuM ԼՍԻՐ ՈՒ ՏԱՐԱԾԻՐ

Feed

ԱՍՏՎԱԾԱՄԱՐԴԸ https://youtu.be/AqoId80SCCA ԼՍԻՐ ՈՒ ՏԱՐԱԾԻՐ
57:11
Show more