MISIONARUL ORTODOX

MISIONARUL  ORTODOX
❗  Unii se iau după cuvântul lui Pavel cu privire la chestiunea de a aștepta ca Domnul să-i ia în Împărăția cerurilor: „într-o clipă, într-o clipire din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Căci trâmbiţa va suna, iar cei morţi vor fi înviaţi ca nemuritori, şi noi vom fi schimbaţi” (1 Corintieni 15:52). (NTLR®) Ei cred că, deși încă păcătuim în mod constant fără a ne rupe de robia naturii păcătoase, când vine Domnul, El ne va schimba deodată chipurile și ne va aduce în Împărăția cerurilor. În același
❓Cum i Se va arăta Domnul omului când vine din nou ? De-a lungul secolelor, de când Domnul Isus a înviat și Sa înălțat la cer, noi, credincioșii, am tânjit după întoarcerea Mântuitorului Isus . Cei mai mulți oameni cred că, la întoarcerea Domnului, ni se va arăta trupul duhovnicesc al lui Isus înviat. Dar de ce i Sa arătat Dumnezeu întrupat omului drept Fiul omului în zilele de pe urmă? ❤Dumnezeu Atotputernic spune: „Dacă Dumnezeu nu ar deveni trup, El ar rămâne Duhul care este atât nevăzut, c
💞 💞 #hristos #pastor #vocealuiDumnezeu Chi Shou, un pastor religios care crede în Domnul de patruzeci de ani, a crezut mereu că „toate cuvintele și lucrarea Domnului se află în Biblie” și „credința în Domnul nu se poate îndepărta de Biblie, iar credința în Biblie înseamnă credință în Domnul”. Când află că fiica lui a acceptat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, el plănuiește împreună cu soția lui să o oprească. În această zi, fiica lor se întoarce acasă să fie mărturie pentru Eva
💓 💓 #mantuire #mantuire #DumnezeuînUnivers Dumnezeu Atotputernic spune: „Când Dumnezeu a creat toate lucrurile, El a folosit tot felul de metode și de căi pentru a le pune în echilibru, pentru a echilibra condițiile de trai din munți și din lacuri, pentru a echilibra condițiile de trai pentru plante și pentru toate felurile de animale, de păsări și de insecte - scopul Lui a fost să permită tuturor viețuitoarelor să trăiască și să se înmulțească după legile pe care El le-a rânduit. Nicio
Olesea S
25 Aug 2017
Научи меня, Боже!
Show more
About group
,, Zis-a Domnul :Cel ce voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze. ”
Administrator: