ვითამაშოთ... მე დავაგდებ ფოტოს და თან დავაწერ რა მინდა შემდეგმა მონაწილემ რომ დააგდოს...შემდეგი მონაწილეც დაწერს თავის სურვილს ფოტოსთან ერთად და ა.შ.2
  • Like0