Посёлок Курык (Ералиев) и школы №1,2,6

Посёлок Курык (Ералиев) и школы №1,2,6

Барлык жерлестерге жане бирлестик конактарына салем!!! Бул бирлестикте кезинде керемет жане казир котерилип келе жаткан "кала типтес кентимизди" котеру максатында барлыгынызды шакырамыз!!! Мумкин жастар жане апа-агалар арасынан жаксы-жаксы акыл-кенестер айтылар...Оны тике магынасында котермесекте, рухани куш пен куат беретин тауир ангимелер айтылар деген умиттемиз!!! Мы в прямом смысле хоть и не сможем помочь в построений и внести свой вклад, но надеемся что здесь будут затрагиваться очень и #новости
Нашла фото из 1 класса. Может кто то узнает себя)
Show more
About group
Привет всем нашим гостям этого сообщества!В этом сообществе хотелось бы внести свой вклад и поговорить о нашем "посёлке городского типа", который когда-то был самым теплым, процветающим поселком!