annota erger

Private group
News FeedTopics 18Photos 54Videos 5Participants 69
annota erger
Log in or sign up to view the page
About group
այստեղ հրավիրվում են մարդիկ, որ ուզում են իրենց բանաստեղծությունները երգ դարձնել, ու նաև նրանք, ովքեր կարող են երաժշտություն գրել այդ բանաստեղծությունների համար