"ՓիԱր-ի Զարգացման Հայկական Կենտրոն"

"ՓիԱր-ի Զարգացման Հայկական Կենտրոն"

About group
"PR-ի Զարգացման Հայկական Կենտրոն" հանրային կապերի հասարակական կազմակերպությունը նպատակ ունի կայացնել PR-ի` հասարակական կարծիքի ձևավորման ինստիտուտը Հայաստանում: Առաջադրված խնդիրներին հասնելու համար կազմակերպությունն իրականացնում է զանազան PR նախագծեր, հարցումներ, ուսումնասիրություններ, գործնական թրեյնինգներ, մրցույթներ, կազմակերպում է PR խորհրդատվություն, հանդես է գալիս տարբեր հրապարակումներով ու հայտարարություններով:
Administrator: