kγsσԿεk тεπлα ♥

kγsσԿεk тεπлα ♥

Fan club, Rostov-on-Don, Russia
в наше время девочки решительнее мальчиков.©
Я хорошая. Просто не для всех.©
берегите друг друга офигенно же, когда вместе.©
Глупости получаются случайно, а потом становятся лучшими моментами в жизни.©
Ну что, хочешь или нет!?*)
Дερжuсь гσρдσ дαжε тσгдα,кσгдα вεсь мuρ пρσтuв тεδя.
Вы вuдuтε мσю σдεжду,нσ нε мσю душу,вы знαεтε мσε uмя,нσ нε мσю uстσρuю...Сαмоε пεчαльнσε - вαм этσгσ дσстαтσчнσ.
Я впустuлα тεδя в свσú мuр,пσэтσму нε гσвσρu,чтσ я тεδε нε дσвερяю ∞
Бывает понимаешь других, а в себе разобраться не можешь.
Show more
About group
Δσδαвυлся? Κραсαвчυk) ½ τβσεґσ…∞
Administrator: