Show more
About group
۞ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ۞...Թող Աստված եղածը պահի,Եվ հետո ինչ էլ պատահի,Ձյուներդ հայերեն են լալու, Գարունդ հայերեն է գալու,Հայերեն են գալու դարերդ:
Address:
h.alikhanyan@yahoo.com, http://www.facebook.com/pages/%D4%B3%D5%90%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86-%D4%BD%D4
Photos from albums
Links to groups
Link to the group has been deleted
Link to the group has been deleted
Link to the group has been deleted