Доводы
added December 23 2019 at 23:25
Дорогие подписчики, мы создали на нашем сайте раздел посвященный доводам временного брака из достоверных суннитских источников. Раздел все еще обновляется, но, ниже мы разместили ссылки на уже имеющиеся материалы, добавляйте к себе на стену, чтобы всегда иметь под рукой. Ссылка на раздел: https://dovodi.ru/dovodi/vremenny-brak-v-islame/ Умар запретил две мут'и, разрешенные во времена Посланника Аллаха (с): https://dovodi.ru/dovodi/vremenny-brak-v-islame/umar-zapretil-dve-muti Ибн Аббас чита
Доводы
added today at 00:25
Толкование шабановой проповеди Пророка (с) #30
Доводы
added yesterday at 20:55
Доводы
added yesterday at 13:06
По поводу Праздника (запись стрима)
Доводы
added yesterday at 00:35
Очень много вопросов по поводу праздника. Через пол часа, то есть 00:50 прямая трансляция на нашей странице в Инстаграм, ответим на ваши вопросы: instagram.com/_dovodi
Доводы
added yesterday at 00:04
Толкование шабановой проповеди Пророка (с) #29
Доводы
added May 23 at 23:57
Транскрипция: "Allahumməc-əl siyami fihi biş-şukri vəl-qəbul. Əla ma tərzahu və yərzahur-Rəsul. Muhkəmətən furuuhu bil-usul. Bihəqqi seyyidina Muhəmmədin və alihit-tahirin. Vəl-həmdu lillahi rəbil-aləmin". "İlahi, bu gün mənim orucumu şükrlü və qəbul olunmuş qərar ver, öz bəyəndiyin və Peyğəmbərinin bəyəndiyi oruclardan et! Elə oruclardan ki, xırdalıqları da əsas iman prinsiplərinə əsaslansın. Səni and verirəm ağamız Mühəmmədə və pak nəslinə. Aləmlərin rəbbi olan Allaha həmd olsun".
Доводы
added May 23 at 22:42
Завтра, 24-го в России 30-й день месяца Рамадан. В Азербайджане, Грузии и Европе, кроме северных частей - праздник. Задают много вопросов по поводу Дагестана, там тоже завтра 30-й день, праздник после завтра, кроме как для тех, кто сам увидит луну или иным образом убедится в наступлении следующего лунного месяца.
Доводы
added May 23 at 10:49
Доводы
added May 23 at 00:00
Транскрипция: "Allahummə ğəşşini fihi bir-rəhməh. Vərzuqni fihit-tovfiqə vəl-isməh. Və təhhir qəlbi min ğəyabihit-tuhməh. Ya rəhimən bi-ibadihil-mu-minin". "İlahi, bu gün məni öz sonsuz rəhmətinlə əhatə et! Bu gün mənə qüvvət və ismət nəsib et! Ürəyimi töhmətçilik qaranlığından təmizlə! Ey mömin bəndələrinə rəhmli olan Allah!"
Доводы
added May 22 at 18:58
Толкование шабановой проповеди Пророка (с) #28
Show more
10 Apr 2019
6 744 participants in the group
Log in or sign up to add a comment