594 655 participants in the group
Гриха Дорофеев
15 Apr 2019
я с Вами!!!
  • 1
Vasile și Dina Curteanu
16 Apr 2019
.., insa, sa te increzi in Dumnezeu, este prielnica in orice clipa,in orice timp si in orice imprejurari!
  • 0
Log in or sign up to add a comment