Чечия

Чечия
14 March 2014
Чечия?
Чечия
. The winners of Дин photo contest were announced.
31 Jan 2014
  Чечия
  . Дин photo contest was announced.
  30 Jan 2014
  Contest Completed
  дин
  Чеченская революция» 1991 года и провозглашение независимости. Распад ЧИАССР Основная статья: Общенациональный конгресс чеченского народа После начала «Перестройки» в середине 1980-х годов во многих республиках СССР (в том числе и в Чечено-Ингушетии) активизировались национальные движения. В ноябре 1990 года в Грозном прошёл Первый Чеченский Национальный Съезд, на котором был избран Исполком Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН). ОКЧН ставил своей целью выход Чечни не только из с
  Müstəqillik uğrunda mübarizə[redaktə] 1991-ci ildə SSRİ dağılandan sonra Çeçenistan öz müstəqilliyini elan etdi, amma bu müstəqillik heç bir ölkə tərəfındən tanınmadı. Bununla belə çeçenlər bu yoldan çəkinmədilər və 1991-ci ildə keçirilən seçkilərdə general Cövhər Dudayevi özlərinə prezident seçdilər. Rusiya mərkəzi hakimiyyəti bu seçkiləri qeyri-qanuni elan edib onun nəticələrini tanımadı. O vaxtkı Rusiya prezidenti Boris Yeltsin hərbi müdaxilə yoluyla Çeçenistanı mərkəzi hakimiyyətə tabe etdir
  Show more
  About group
  Children, Moscow, Russia
  жизнь