Джейхун Бакинский в Израиле.
ДЖАН АЗЕРБАЙДЖАН!
ДЖАН КАРАБАХ!
Siz gözləməkdə olun...
Kim bilir, bu insanın işi nədən ibarətdir? Papağı da heç yaraşdırmadım((
Çox doğru!
Günümüzün reallığı((
Show more
РАФИК ГУСЕЙНОВ
21 Apr
Hər bir AZƏRBAYCANlIMIZA ewq olsun.
Log in or sign up to add a comment