🌱 Паёмбари Худо (с) фармуданд: "Касе, ки дар як руз сад бор бигуяд: "Ло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳу лаҳулмулк ва лаҳулҳамду ва ҳува ъало кулли шайъин қадир." ▪︎барояш ба андозаи озод кардани даҳ ғулом савоб дода мешавад ▪︎ва барояш сад ҳасана навишта мешавад ▪︎ва сад гуноҳ аз вай маҳв мегардад ▪︎ва дар ҳамон руз аз шайтон маҳфуз мемонад ▪︎ва ҳеҷ кас амалеро беҳтар аз ин анҷом дода наметавонад, магар он, ки ҳамин калимаро бештар гуяд." 📖 Мухтасари Саҳеҳ Бухори 2086 t.me/a
Паёмбар (с) фармуданд: "Ҳеҷ яке аз шумо бояд росто истода об нанӯшад. Агар касе фаромӯш кард (ва росто об нӯшид) бояд истиғфор кунад". 📚 Саҳеҳ Муслим 2026
Аллоҳи мутаол дар мавриди ситамгорон мефармояд: 1. Ва Худованд гурӯҳи ситамгоронро ҳидоят намекунад. (Бақара 258) 2. Ва Худо ситамгоронро дӯст намедорад. (Оли Имрон 57) 3. Ситамгорон, растагор намешаванд. (Анъом 21) 4. Ситамгорон дар гумроҳии ошкоре ҳастанд. (Луқмон 11) 5. Ба дурустӣ ки ситамгорон дар мухолифати дурударозанд (Ҳаҷҷ 53) 6. Ҳалок бод гурӯҳи ситамгорон (Ҳуд 44) АЗ ҲАР ЗОВИЯ t.me/azharzoveya
*ҲИКОЯ* Мусалмоне хонаи ҳамсояаш, ки масеҳӣ буд, меҳмон шуд. Ӯ барояш ангур овард, хӯрд. Сипас шароб овард, рад кард. Масеҳӣ гуфт: Аҷиб аст, ки шумо мусалмонҳо ангурро мехӯред, аммо шаробро, ки аз ҳамин ангур омода мешавад, ҳаром медонед. Мусалмон гуфт: Ии зани шумо ва ин духтари шумо аст. Пас бубин, ки Худо ин занро барои ту ҳалол кардааст ва ин духтарро на. Дар ҳоле, ки духтар аз ҳамин зан ба дунё омадааст. Масеҳӣ баъд аз шуниданӣ ин ҳикмат, дарҳол мусалмон шуд. *АЗ ҲАР ЗОВИЯ*
Сангреза хурду ночиз аст, аммо агар дар ҷуроб ё кафши мо қарор гирад, моро аз масир боз медорад. Дар зиндагӣ низ баъзе аз масоилро хурду ночиз медонем, аммо бехабар аз он, ки онҳо монеъи ҳаракати мо ба самти хубиҳо ва оромиши мо мешаванд ▪︎камэҳтиромӣ ба волидайн ▪︎нигоҳи таҳқиромез ба фақирон ▪︎такаббур ва фахрфурӯшӣ ба мардум ▪︎миннат гузоштан ҳангоми кӯмак кардан ▪︎напазируфтани узру затои дӯстон... Инҳо бахше аз сангрезаҳои мисири такомули мо ҳастанд. Онҳоро бамавқеъ канор гузорем, то а
Оё медонед, ки кӯрпаро барои чи қабл аз омода шуданаш бо чӯб мезананд? Чунки баъдан хеле чизҳоро мебинад ва бояд ба касе нагуяд.)
Иззат фақат аз они Худо, Паёмбар ва мӯъминон аст. ▪︎Касе, ки ба мақому мансаби худ менозад, Фиръавнро ба ёд оварад. ▪︎Касе, ки ба молу сарвати худ менозад, Қорунро ба ёд оварад. ▪︎Ва касе, ки ба насаби худ менозад, Абулаҳабро ба ёд оварад. t.me/azharzoveya 🕊
Мегуянд аз сарватманде, ки соҳиби як қатор марказҳои бузурги савдо дар саросари дунё буд, рози муваффақияташро пурсиданд. Ӯ дар прсух гуфт: Зодгоҳи ман Инглистон аст. Ман дар хонаводаи фақире ба дунё омадам ва чун худро ба маънои воқеӣ фақир дидам, ҳеҷ роҳе ба ҷуз гадоӣ кардан намешинохтам. Рӯзе ба тарафи як марди бошахсият рафтам ва мисли ҳамеша қиёфаи мазлумона ва риққатборе ба худ гирифтам ва аз ӯ дархости пул кардам. Ӯ нигоҳе ба саропои ман андӯхту гуфт: Ба ҷои гадоӣ кардан биё бо ҳам муомил
Хушбахтӣ наметавонад аз як қалби шукргузору зеҳни ором дур бошад.
Дар беморхона вақти таъомхӯрӣ, таъомҳо хеле гуногунанд. Ба яке шурбо бо гӯшти мурғ медиҳанд, ба як каси дигар танҳо оби шурбо ва ба дигаре ҳатто онро низ тнамедиҳанд ва мегуянд фақат об бинуш. Ҷолиб ин аст, ки ҳеҷ яке аз ин беморон шикоят намекунанд. Зеро онҳо пазируфтаанд, ки касе ин тавсияҳоро додааст, табиб аст ва он касе, ки табиб аст, ҳаким аст. Пас агар дар зиндагӣ низ Худо ба мо кам дод, шиква накунем, ки чаро мо чун фалонӣ сарват надорем. Ин корҳо аз руи ҳисобу ҳикманд. Ҳамаи инҳо замон
Show more