AXOTQI MASIN ԱՂՈԹՔԻ ՄԱՍԻՆ

AXOTQI MASIN ԱՂՈԹՔԻ ՄԱՍԻՆ
BARKUTYAN EV NRA CNUNDNERI HET INCHPES VARVENQ?.
EKEQ ZRUCENQ MAHVAN EV DATASTANI MASIN.
ZRUCAKCUTYUN@ EV @NDHANRAPES LEZVI OGTAGORCUM@,INCHPES PETQ E LINI?
SNUND@ KAREVOR E MER KYANQUM,INCHPES SNVENQ?
ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԸ ԵՐԵԿ և ԱՅՍՕՐ
ԿԱՆԱՅԻ ՀԱՐՍԱՆԻՔԸ (Հովհ. 2:1-11)
ՀՈԳՈՒ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՂՈՐՄՈՒԹՅՈ՞ՒՆ, թե ԶՈՀ Ողորմություն եմ կամենում և ոչ` զոհ... (Մատթ. 12:7)
Show more