7 May 2019
104 844 participants in the group
Join
7 May 2019
КА. ЕТЕ ИРА УЗАЦ ШОРИКЫ НВИРЕС. ЗАРМАНКИЦ БЕРАНЫ БАЦ КМНА;-)
  • 0
A M
7 May 2019
A M replied to Алвард
😂
  • 0
A M
7 May 2019
Ha bayc et depqum eli baca mnum e chi pakvum
  • 0
Եսա կյանքը XŰĻÎĢÃŅi
  • 0
Եսա կյանքը XŰĻÎĢÃŅi
7 May 2019
Ira  uzace  vor  anes dd
  • 0
Եսա կյանքը XŰĻÎĢÃŅi
  • 0
Եսա կյանքը XŰĻÎĢÃŅi
  • 0
Եսա կյանքը XŰĻÎĢÃŅi
7 May 2019
Եսա կյանքը XŰĻÎĢÃŅi replied to Եսա կյանքը
Dd
  • 0
Եսա կյանքը XŰĻÎĢÃŅi
  • 0
Եսա կյանքը XŰĻÎĢÃŅi
7 May 2019
Meri  vor  joges  ayz
  • 0
Log in or sign up to add a comment