1 May 2019
104 845 participants in the group
Join
A Hakobyan
1 May 2019
Իյա,իրո՞ք😂
  • 0
Նռան  հատիկ մի հատիկ
1 May 2019
Kes@che,e,himqic kqandi😁😁😁
  • 0
SUREN ☜
1 May 2019
Ба кан вор калцо чунен ,ломбардум э дран инч касек;-)
  • 0
ңℯ นѮßéc₮ный ңℯ นѮßéc₮ный
1 May 2019
tan kesn el vor tani lava asa lriv chtani 😂 😂 😂
  • 0
S K
2 May 2019
:-)  knik@ lav bana👍
  • 0
(H )
2 May 2019
Ашхатаварцт hл@ уш тар тун, кнманви гради☝😂😂😂😂
  • 0
Арутюн Арут
  • 0
ңℯ นѮßéc₮ный ңℯ นѮßéc₮ный
6 May 2019
😂 😂 😂 😂 😂 😂 vay vor incha ushacrec e tox u paxi
  • 0
Log in or sign up to add a comment