23 Apr 2019
104 886 participants in the group
Join
Նռան  հատիկ մի հատիկ
23 Apr 2019
Hishum enq ,u shaat cavum
  • 0
Vle Xachikyan
23 Apr 2019
Hishum enq ev pahanjum
  • 0
()() ()()
24 Apr 2019
()() ()() replied to 💛Բարոյան🌷🌷🌷
Петке ашхарнел паанджи  вор асканан эт антернерн
  • 0
Алина Балаян
24 Apr 2019
Ոչ միայն հիշԵլ, այլ իրավունք էլ չունԵնք մոռանալ...
  • 0
Алина Балаян
  • 2
Log in or sign up to add a comment