ﺟﺞАлиМардоНﺟﺞ ﺟﺞЭрматоВﺟﺞ
Шу бола ёколиб колибди, бошка группаларга хам таркатинглар. Топилишига ёрдам берайлик.
Shu qizchalar yoqolib qolibdi, birodarlar olloh yoliga tarqatib yordam qilib yuboringlar.
..
Results after voting
Москвадаги "Красная площадь"да узимизникилар😄👍🏾
Салом хаммага уками паспорти йуколган докукино тарафларда ичида пул праваси бориди илтимос таркатилар шуни олдиндан рахмат
Show more