AHISKALILAR NEREDE VE NE KADAR

AHISKALILAR NEREDE VE NE KADAR
AHISKALILAR NEREDE VE NE KADAR" INTERNET SAYFASINA (TOPLULUGUNA) ASAGIDAKI SEKILLERDE UYE OLABILIRSINIZ: 1.SAYFADAN GELEN DAVETLE; 2.BASKA KULLANICIDAN/UYEDEN GELEN DAVETLE; 3.KENDINIZ BIZZAT BASVURARAK. SAYFAYA (TOPLULUGA) SADECE AHISKA TURKLERI UYE OLABILIR. BU SEBEPTEN, UYE OLURKEN NEREDE YASADIGINIZI,AILENIZDE KAC KISI VE HANGI KOYLU OLDUGUNUZU BELIRTINIZ. SAYFAMIZ YUKARIDA BELIRTILEN AMACLA BIRLIKTE TUM DUNYADA BULUNAN AHISKA TURKLERININ HAYATINDA ONEMLI SAYILABILECEK BILGILER DE IC #новости
15 Şubat 2013 5 R. Ahir 1434 Din Olarak İslâm Cenâb-ı Hak buyuruyor: “…Bugün kâfirler, sizin dîninizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dîninizi kemâle erdirdim, size nîmetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı beğendim…” (Mâide, 3) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Cibril (as) bana Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu söyledi: Bu din (yani İslâm) zâtım (kendim) için seçtiğim bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlâk yakı
14 Şubat 2013 4 R. Ahir 1434 Cehennem Provası: Flört Cenâb-ı Hak buyuruyor: "O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şâhitlik eder." (Yâsîn, 65) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Bir kadınla bir erkek bir yerde baş başa kaldıklarında üçüncüsü şeytandır.” (İbn-i Hanbel, Müsned, I, 227; III, 339) “Flört”, bize Batıdan geldi, kanser gibi bizi de sardı. Batı’da daha önce bu beraberliklere şöyle bir bakış açısı vardı: “Evlilik öncesinde fertlerin birbirler
13 Şubat 2013 3 R. Ahir 1434 Allah Gizliyi de, Âşikârı da Bilendir Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Allah gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.” (Mü’minûn, 92) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Bu ümmete şirk, karıncanın kaya üzerindeki kıpırdayışından daha gizlidir.” (Terğib, I, 40) Rivayet edilir ki bir kimse Efendimiz’e: “Yarın (kıyamet günü) kurtuluş hangi şeyle olur?” diye sordu. Efendimiz (sav): “Allah’ı aldatmamanla.” buyurdu. Adam: “B
12 Şubat 2013 2 R. Ahir 1434 Merhametin Tezahürü Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Ey îmân edenler! Allâh’a ve âhiret gününe inanmadığı hâlde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek sûretiyle, yaptığınız infak ve sadakalarınızı boşa çıkarmayın!” (Bakara, 264) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Helâl maldan verilen her bir sadakayı, Rahmân olan Allâh (kudret) eliyle alır ve kabul eder.” (Müslim, Zekât, 63.) Bir Anadolu yolculukları esnâsında Ürgüp’te bir kişi otomobillerini çevir
11 Şubat 2013 1 R. Ahir 1434 Bir Bahaneniz Olmasın! Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Yerine göre) müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sâhibidir.” (Nisâ, 165) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Allah’tan daha kıskancı yoktur. Onun içindir ki fuhşun açığını da gizlisini de haram kılmıştır. Övülmeye Allah’tan daha lâyık olan da yoktur. Onun içindir ki zatını övmüştür. Özür beyan edenin özrünü
10 Şubat 2013 29 R. Evvel 1434 İşte Cehennem Ateşi Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Şüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Derileri pişip acı duymaz hâle geldikçe onları başka derilerle değiştiririz ki acıyı iyice hissetsinler! Allah dâimâ üstün ve hakîmdir.” (Nisa, 56) Rasûlullah (sav) buyurdular: “Şüphesiz kıyamet gününde cehennemliklerin azabı en hafif olanı, ayaklarının altına iki kor konulup da bu sebeple beyni kaynayan kişidir. O kişi, hiç kimsenin kendisinden dah
Show more
About page
Public page, Bursa, Turkey
AHISKA TURKLERININ NEREDE VE NE KADAR OLDUGUNU OGRENMEK AMACLI KURULAN BIR INTERNET SAYFASIDIR. LUTFEN, NEREDE(ULKE,SEHIR,KOY),NE KADAR OLDUGUNUZU YAZIN. SAYGILARIMLA, VAKIF ASLAN